ಕವಿತಾ ಆಂಟೀ ಕಥೆ – Kannada New Sex Stories

ಕವಿತಾ ಆಂಟೀ ನನ್ ಮನೆ ಬಾಜು ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅವಳ ವಯಸು 32 ಅವಳ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಚಿಕನಿಂದ. ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವಳು ಊರಿಗೆ ಬಂದಳು ಅವಳ ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ ಅವಳು ಚನಾಗಿಯೆ ಮಾತನಾಡಿದಲು ಬಾ ಮನೆಗೆ ಎಂದು ಕರೆದಳು ನಾನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆಟ್ ಹೋದೆ ಅವಳಿಗೆ 13 ವರ್ಷದ ಮಗಳು 5 ವರ್ಷದ ಮಗ ಎದ್ದ ಅವಳು ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು ಅವಳ ಮಗಳನ್ನು ನನ್ ತೊಡೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಚನಾಗಿದಾಳೆ ಅವಳು ಹೌದು ಎಂದಳು ಅವಳ ಮಗಳ ಮೊಲೆ ಚಿಕದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವು ನಾನು ಮಗಳ ಮೊಲೆಗಳು ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಸವರುತಿದೆ ಅವಳ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಿಪ್ ತೆಗೆದು ಕಾಚದ ಒಳಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದೆ ಮಗಳು ಉದ್ರೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತೊಡಗಿತು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನೀನ್ ಮಗಳು ನೀನ್ ಹಾಗೆ sಸೆಕ್ಸಯಾಗಿ ಇದಾಳೆ ಎಂದೇ ಆಗ ಕವಿತಾ ನನನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೂ ಮಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಎಂದಳು ನಾನು ಅವಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಕವಿತಾ ನೀನ್ ತುಲ್ ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಕಂಕುಳ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ಆಡಿಸಿದೆ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಇದಾರೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಬಾ ಎಂದಳು ನಾನು ಈಗಲೇ ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರಿ ನನ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾ ಎಂದಳು ಕವಿತಾ ಅಮ್ಮಳನು ಮಾತನಾಡಿಸುತಾ ಅವಳ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಕವಿತಾ ನೈಟಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅವಳನ್ನು ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಕಾಲು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅವಳ ಯೋನಿಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದೆ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಆಹ್ ಆಹ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು ನಾನೂ ಅವಳನ್ನು ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನನ್ ತುಣೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ ನಂತರ ಗೋಡೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಡಿದೆ ಅವಳು ಆಹ್ಹ್ ಸಾಕು ಅನ್ನುವವರೆಗೂ ಭಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಅದುಮುತ್ತ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸತೊಡಗಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳ್ ಮಗಳು ಬಂದಳು ಅಮ್ಮ ಏನಿದು ಎಂದಳು ಅವಳನು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಇದು ಕಮದಾಟ ನಿನಗೆ ಗೋತಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವಳು ನನಗೂ ಕಲಿಸು ಎಂದಳು ಅವಳ ಮಗಳ ಬಟೆ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಮೊಲೆ ಅದುಮುತ್ತ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ಕವಿತಾಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀನ್ ಮಗಳ ಸೀಲ್ ವಾಡೆಯು ಎಂದು ಅವಳು ಮಾಡು ಎಂದಳು ನಿಗುರಿದ ಗೂಟವನ್ನು ಅವಳ ಮಗಳ ತುಲ ವಳೆಗೆ ಹಕಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ಹೋಗಲಿಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ಹಾಕಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ಕವಿ ತಾ ಮಗಳ ಬಾಯಿ ಮುಚಿದಲು ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳ ಮಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಬಂತೂ ಆದರೂ ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಆಡಿಸಿದೆ ನಂತರ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳ ಮಗಳು ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡು ಎದೆಲ ಕೊಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಮನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು ಮಾರನೇ ದಿನ ಕವಿತಾ ಆಂಟೀ ಮಗಳು ಹೊರಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಳು ಅವಳಿಗೆ ಫೋನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನನ್ ಬಳಿ ಬಂದಳು ಅವಳನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕರದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಅದುಮುತ್ತ ಅವಳ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತೊಡೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ ತುಣೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬಲು ಸುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದಳು ಶಬ್ದ ಬೇಡ ಎಂದೇ ಅವಳು ಬಯನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು ಜೋರಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳ ಮೈ ಸುಗಂದ ಅನುಭವಿಸು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗೇ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಿ ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂದಲು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಕವಿತಾ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದಲು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ನೀನ್ ಮಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಬಿದಿದಲು ಕರೆತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕವಿತಾಳ ಬಳಿ ಬಂದು ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ

Leave a Reply